Добро пожаловать
Новости
Общая информация
История в личностях
Выдающ. выпускники
Сотрудники
Научные направления
Обучение
Учебные программы
Учебники
Методическая литература
Слайды к лекциям
Химбиоцентр
Публикации
Контакты
Про сайт
Поиск
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

УчебникиПеречень учебников, изданных сотрудниками кафедры


 1. Хімічні таємниці кольору / В.О. Ковтуненко, М.С. Мірошниченко. - Київ: Радянська школа, 1975.-118 с.
 2. Химия изоиндола / Ф.С. Бабичев, В.А. Ковтуненко. - Киев: Наук, думка, 1983. - 280 с
 3. Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и С-Н-, О-Н- и S-H- групп / Ф.С. Бабичев, Ю.А. Шаранин, В.П. Литвинов, В.К. Промоненков, Ю.М. Воловенко. - Киев: Наук, думка, 1985.-200 с.
 4. Природные и модифицированные изофлавоноиды. / А.Л. Казаков, В.П. Хиля, В.В. Межерицкий, Ю. Литкен - Изд-во Ростовского университета, 1985.
 5. Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп / Ф.С. Бабичев, Ю.А. Шаранин, В.К. Промоненков, В.П. Литвинов, Ю.М. Воловенко. - Киев: Наук, думка, 1987.-240 с.
 6. Хімія лікарських сполук: лікарські засоби з дією на центральну нервову систему / В.О. Ковтуненко. - Київ: в-во КДУ, 1992. - 204 с
 7. Лікарськи засоби з дією на центральну нервову систему/ В.О. Ковтуненко. - Київ-Ірпінь: "Перун", 1997.-463 с.
 8. Федір Семенович Бабичев. Бібліографія / Всупна стаття В.О. Ковтуненко, бібліографічний покажчик В.О. Ковтуненко, В.М. Кисіль. - Київ: Наук, думка, 1999. - 110 с
 9. Загальна стереохімія / В.О. Ковтуненко. - Київ: "Невтес", 2001. - 332 с
 10. Будова і властивості органічних сполук (Учбовий посібник для середньої школи) / Ф.С. Бабічев, М.Ю. Корнілов. - Київ: "Радянська школа", 1971.
 11. Довідник з хімії. / А.И. Гончаров, М.Ю. Корнілов. Київ: "Вища школа" , 1974.
 12. Справочник по химии / А.И. Гончаров, М.Ю, Корнилов. Киев: "Вища школа", 1978.
 13. Методические указания к лабораторным работам по органической химии / В. Ковтуненко, А.К. Тылтин. - Киев: КГУ, 1983. - 38 с.
 14. Применение ЯМР в химии (Учебное пособие для химических факультетов / М.Ю. Корнилов, Г.П. Кутров. - Киев: "Вища школа", 1985. - 200 с.
 15. Методические указания к лабораторным работам по органической химии / В.А. Ковтуненко, А.К. Тылтин, Д. Грайф. - Киев: КГУ, 1987. -24 с.
 16. Расчеты на программируемых микрокалькуляторах в химических исследованиях / М.Ю. Корнилов, Е.О. Бережной, Б.В. Черняев, Ю.В. Мигалина, В.Г. Лендел. - Киев: УМК ВО, 1988. - 251 с.
 17. Программа общего практикума по органической химии для студентов третьего курса химического факультета / В.А.Ковтуненко, А.К. Тылтин. - Киев: КГУ, 1988. - 12 с.
 18. Хімія. Завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. У 2-х частинах. / М. Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, Д.І. Шейко. Київ: "Генеза", 1993, ч. 1.- 224 с, ч. 2. - 260 с.
 19. Німецько-російсько-український словник: Посібник для користування хімічними довідниками "Бейльштейн" і "Гмелін". / М.Ю. Корнілов, К.Д. Сич. - Київ: РВЦ "Київський Університет", 1993.
 20. Англо-українсько-російський словник з хімії. У 2-х книгах. / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, С.І. Кисельова, Н.О. Давидова. - Київ: "Либідь", 1994, - книга 1, 326 с, книга 2, 288 с
 21. Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях / М.Ю. Корнілов, О.В. Туров, P. Борсдорф, Е. Клейнпетер. - Київ: "Вища школа", 1995. -287 с
 22. Програма з органічної хімії (загальний практикум) / В.О. Ковтуненко, А.К. Тилтін, М.Ю. Корнілов, М.І. Ганущак, М.Д. Обушак. У книзі Нормативні курси хімічних дисциплін. Київ: ВПЦ "Київський університет", 1995. - 16 с
 23. Основи біоорганічної хімії. (Посібник для учнів спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю) / В.Г. Пивоваренко. - Київ: "Освіта", 1995. 195 с
 24. Програма з електронної спектроскопії (з загального курсу физичні методи дослідження в хімії). / М.Ю. Корнілов, Г.П. Кутров, Н.В. Мельникова, Д.І. Шейко. У книзі Нормативні курси хімічних дисциплін. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 1995. З с
 25. Термінологічний посібник з хімії. / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб. - Київ: "Віпол", 1996, -256 с.
 26. Вступ до хімічної номенклатури. / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб, A.M. Корнілов, Г.П. Кутров, С.В. Нерознак, Н.А. Цимбал. - Київ: "Школяр", 1997.
 27. Видатні імена в історії хімічної науки в Україні: С.М. Реформатський та його знаменита реакція. / З.В. Войтенко, М.Ю. Корнілов, І.П. Сунцова, Л.Н. Ягупольска, Л.М. Ягупольский. Київ: РВЦ "Київський Університет", 1997, 92 с
 28. Періодична система Д.І. Менделєєва (настінний плакат). / М.Ю. Корнілов, О.А. Голуб, В.В. Скопенко, М.С. Слободяник. - Київ: "Школяр", 1997.
 29. Періодична система хімічних елементів. / В.В.Скопенко, М.Ю. Корнілов, О.А. Голуб, М.С. Слободяник. - Київ: "Либідь", 1997, -4 с
 30. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. / В.О. Ковтуненко, В.В. Іщенко, А.К. Тилтін. - Київ: РВЦ "Київський університет", 1997, 54 с
 31. Тлумачний довідник з теоретичної хімії для магістрів-хіміків. / З.В. Войтенко, Г.Г. Дядюша, О.І. Зубенко, М.Ю. Корнілов, О.Г. Севастьянова-Мойся. / Київ: РВЦ "Київський університет", 1998, -218 с.
 32. Ентимологія хімічних назв. Навчальний посібник для студентів та викладачів природничих факультетів. / М.Ю, Корнілов, О.І. Білодід. - Київ: РВЦ "Київський університет", 1998. - 72 с
 33. Основи біорганічної хімії. Підручник для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням хімії / В.Г. Пивоваренко. - Київ: "Освіта", 1998, -176 с
 34. Four-language in Chemistry and Physics (English, German, Ukrainian, Russian) / М.Ю. Корнілов, O.I. Білодід, B.I. Перебійніс. INTAS 0263-95, CD, 1999.
 35. Хімія, 8-11 класи. Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, М.С. Слободяник. Київ: ВЦ "Академія", 2000, 32 с
 36. Як успішно скласти вступний іспит з хімії. / О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова, П.П. Попель, М.С. Слободяник. - Київ: "Педагогіка", 2000. - 20 с
 37. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Довідник для вступників 2000. / М.С. Слободяник, В.П. Казіміров, Т.В. Табенська, Ю.М. Воловенко. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2000. - 9 с
 38. Как успешно сдать вступительный экзамен по химии. / О.В. Гордиенко, Н.Д. Донская, М.Ю, Корнилов, В.А. Павленко, В.В. Пономарьова, П.П. Попель, Н.С. Слободяник. - Киев: "Педагогика", 2000. -25 с.
 39. Хімія: завдання і тести. / М.Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий та інш. - Київ: "Школяр", 2000.-512 с.
 40. Хімія для вступників. Посібник для випускників шкіл, абітурієнтів. / М.Ю, Корнілов, О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова, М.С. Слободяник. - Київ: "Київський університет", 2001. - 263 с
 41. Сучасні методи органічного синтезу / І.В. Комаров, М.Ю, Корнілов. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2001. -72 с
 42. Номенклатура органічних сполук. Алкани. / B.C. Толмачова, О.М. Ковтун, С.В. Нікітіна, С.І. Вуколова, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов. - Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001.-74 с
 43. Курс органической химии. Биологические аспекты. / В.Г. Дрюк, В.Г. Карцев, В.П. Хиля, Е.П. Кухта. - Симферополь: "Таврия" ,-2001.-431 с.
 44. Хімія. 10 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітних навчальних закладів / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. - Київ: "Академія", 2002. -232 с
 45. Хімія для вступників. Посібник для випускників шкіл, абітурієнтів. / М.С. Слободяник, О.В. Гордієнко, М. Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова. - Київ: "Либідь", 2003. - 263 с
 46. Кількісний елементний та функціональний аналіз органічних сполук / Ю.М. Воловенко, В.В. Іщенко. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2004.
 47. Синтез на основі магній- та цинкорганічних сполук / В.В. Іщенко, В.В. Ковтуненко. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2004.